Oprichting

Terug naar het jaar 2009. Tijdens feestjes en gelegenheden in Abbega was de charme van het skûtsjesilen een terugkerend onderwerp van gesprek. Een aantal dorpsbewoners zeilde al een aantal jaren mee op verschillende skûtsjes uit de omgeving. Gekscherend werd geopperd om namens het dorp Abbega een skûtsjeploeg op te richten en er werd rijkelijk gefantaseerd. Maar van het een kwam het ander. Op vrijdag 16 januari 2009 werd een informatieavond georganiseerd, waar maarliefst 40 man op afkwam. De plannen werden op tafel gelegd: het doel was om met een groep enthousiaste Abbegaasters te gaan skûtsjesilen, waarmee zowel sportiviteit als gezelligheid werd geboden én bovendien het dorp Abbega op de kaart werd gezet. Er werd enthousiast gereageerd op de plannen: 10 personen gaven zich op als bemanningslid en bovendien stelden een aantal mensen zich beschikbaar als opstapper/vrijwilliger. De oprichting van Stichting It Abbegeaster Skûtsje was een feit!

Aanschaf

Vervolgstap was de zoektocht naar een skûtsje om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden. Dit leidde naar Parrega, naar skûtsje De Liefde. Eigenaar Lolle Schakel had in het verleden diverse malen met het skûtsje deelgenomen aan de IFKS. Het skûtsje verkeerde in goede staat en stond bekend als een goede zeiler.

Op zaterdag 11 april 2009 werd het skûtsje door de pas gevormde bemanning opgehaald uit Parrega. Met het shantykoor uit Folsgare aan boord werd skûtsje De Liefde feestelijk onthaald in Abbega. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het skûtsje en bemanning gepresenteerd en werd ook de nieuwe naam bekend gemaakt: ‘It Abbegeaster Skûtsje’. Het bleef nog lang gezellig in het dorp, een mooie start van dit avontuur.

Exploitatie

Verschillende inititatieven zijn opgezet om de exploitatie van het skûtsje rond te krijgen. Een groep sponsoren heeft zich beschikbaar gesteld en ook een groot aantal donateurs heeft zich aangemeld voor een jaarlijkse bijdrage aan het behoud van It Abbegeaster Skûtsje. Daarnaast worden jaarlijks inkomsten gegeneerd door tegen vergoeding met groepen te gaan ‘ploegjesilen’, het zeilen op de Friese meren.