Donateur

 

U zult begrijpen dat de exploitatie van het skûtsje de nodige kosten met zich mee brengt (denk aan onderhoud, liggelden,verzekeringen etc). De stichting is dan ook op zoek naar donateurs die “It Abbgeaster Skûtsje”een warm hart toedragen.

Als u donateur wilt worden, kunt u het onderstaande formulier downloaden en opsturen.

 

Donateursformulier

 

Enkele malen per jaar ontvangt u van ons een nieuwsbrief wanneer wij u op de hoogte houden van alle nieuws omtrent It Skûtsje. Tevens wordt u jaarlijks in de gelegenheid gesteld om eens mee te varen op ons skûtsje.


Giften

 

Ook uw gift is van harte welkom.

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer 1041.94.979 t.n.v. Stichting It Abbegeaster Skûtsje te Abbega.

 

Uw gift, is een gift aan de stichting: de geschonken financiële middelen kunnen op geen enkele wijze worden onttrokken door het bestuur van de stichting. Wanneer de stichting ooit mocht worden opgeheven dan is statutair vastgelegd dat bij ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo een bestemming krijgt zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting.

 

Sponsoren

 

    

              

          

 

 

 

 

         

       

 

       

 

 

 

 

     

       

 

              

 

 

   

                                         

 

  

 

       

 

              

    

 

It Abbegeaster Skûtsje