Geschiedenis

Stichting

Op twintig februari 2009 is door notaris Vellinga uit Sneek de stichting opgericht.
Het doel van de stichting is er aan mede te werken dat de traditie van het skûtsjezeilen in ere wordt gehouden, en dat de belangstelling daarvoor bij de inwoners Abbegea zoveel mogelijk wordt opgewekt en bevorderd.
Om het doel van de stichting te verwezenlijken worden wij ondersteund door o.a.:
1) giften en donaties;
2) subsidies en sponsorbijdragen;
3) hetgeen verkregen wordt uit door de stichting bestemde uitgeoefende activiteiten. 

It Skûtsje

Al een paar jaar speelde het idee bij een aantal inwoners van Abbegea om een skûtsje te kopen en hiermee te gaan (wedstrijd)zeilen. Echter dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar na lang wikken en wegen en de nodige voorbereiding is de knoop doorgehakt. Stichting 'It Abbegeaster Skûtsje' heeft een skûtsje aangekocht.

Het skûtsje wat is aangekocht heet “ De Liefde “. De vorige eigenaar, Lolle Schakel uit Parrega, heeft diverse jaren met dit skûtsje meegezeild tijdens de IFKS. Het schip is 17 meter 62 lang , 3 meter 49 breed en heeft een diepgang van 37 cm. Het is een zogezegd groot skûtsje d.w.z. dat er in de grote klasse gezeild gaat worden. Het is een prachtig skûtsje, het verkeert in goede staat en staat bekend als een goede zeiler.

Het skûtsje is 11 april 2009 opgehaald vanuit Parrega en naar Abbega gebracht. Daar werd de niewe naam bekend gemaakt. Deze luidt: 'It Abbegeaster Skûtsje'.

It Abbegeaster Skûtsje